Skip to main content

Accessibility controls

Mae hwn yn wasanaeth newydd

  1. Cartref
  2. Dewin y Dinesydd

Ymholiadau Cyffredinol

The CPS is currently maintaining core business functions, while doing all we can to minimise in-person contact.

Please communicate with us by email, telephone and secure digital media wherever possible, including this form.

Royal Mail and other post delivered to our offices will be checked periodically, but normal mail response times cannot be guaranteed.

I gael gwybodaeth gyffredinol am y CPS gallwch chi gysylltu â’n pwynt ymholiadau cyhoeddus:

Rhif ffôn: 020 3357 0899 / 020 3357 0000
E-bost: enquiries@cps.gov.uk

Cyfeiriad: 

CPS Public Enquiries
102 Petty France

Llundain

SW1H 9EA

Ni all ein pwynt ymholiadau cyhoeddus ateb cwestiynau am achosion penodol a does dim modd iddyn nhw roi cyngor cyfreithiol er efallai fod modd iddyn nhw ddarparu gwybodaeth ymarferol. Os ydy eich ymholiad yn ymwneud ag achos penodol, bydd angen i chi gysylltu â’r Ardal CPS sy’n delio â’r achos. Os nad ydych chi’n siŵr pa Ardal CPS i gysylltu â hi, ewch i’n tudalen Ardaloedd CPS i gael rhagor o wybodaeth.

 

Yn ôl